• S.Vurğun adına şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi
  H.B.Zərdabi küç. 78

 • C.Cabbarlı adına şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi
  M.Sübhi küç. 4

 • M.Ağayev adına şəhər 2 nömrəli ümumi orta məktəbi
  M.F.Axundov küç. 29

 • Q.Abduloğlu adına Gomuşçu kənd tam orta məktəbi
  Gomuşçu kəndi

 • Məzrəli kənd tam orta məktəbi
  Məzrəli kəndi

 • M.Mehbalıyev adına Nərimanov kənd tam orta məktəbi
  Nərimanov kəndi

 • M.Ağayev adına Mustafabəyli kənd tam orta məktəbi
  Mustafabəyli kəndi

 • Ə.Vəliyev adına Dədə Qorqud kənd tam orta məktəbi
  Dədə Qorqud kəndi

 • H.Əliyev adına Cəfərxan kənd tam orta məktəbi
  Cəfərxan kəndi

 • O.Mirzəyev adına Şirinbəyli kənd tam orta məktəbi
  Şirinbəyli kəndi

 • Orta Muğan kənd tam orta məktəbi
  Orta Muğan kəndi

 • R.Səfərov adına Qara Nuru kənd tam orta məktəbi
  Qara Nuru kəndi

 • A.Çaxoyev adına Fətəlikənd kənd tam orta məktəbi
  Fətəlikənd kəndi

 • A.Sədimoğlu adına Sımada kənd tam orta məktəbi
  Sımada kəndi

 • M.Muradov adına şəhər 1 nömrəli ümumi orta məktəbi
  M.Müşfiq küç. 14

 • Mollavazlı kənd ümumi orta məktəbi
  Mollavazlı kəndi

 • Bəylər kənd ümumi orta məktəbi
  Bəylər kəndi

 • Kamallı kənd ümumi orta məktəbi
  Kamallı kəndi

 • Novruzlu kənd ümumi orta məktəbi
  Novruzlu kəndi

 • A.Ağayev adına Sarıcalar kənd ümumi orta məktəbi
  Sarıcalar kəndi

 • İ.Nəzimov adına Qazanbatan kənd ümumi orta məktəbi
  Qazanbatan kəndi

 • Ö.F.Nemanzadə adına Günəşli kənd ümumi orta məktəbi
  Günəşli kəndi

 • E.Cəfərov adına Məmmədabad kənd ibtidai məktəbi
  Məmmədabad kəndi

 • Ə.Ağayev adına Soltanabad kənd ibtidai məktəbi
  Soltanabad kəndi

 • Heydərabad kənd ibtidai məktəbi
  Heydərabad kəndi
 • Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi
  H.Əliyev pr. 241

 • V.Əsgərov adına şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbi
  H.Əliyev pr. 157

 • M.Əliyev adına Əlisoltanlı kənd tam orta məktəbi
  Əlisoltanlı kəndi

 • Ə.Əhmədov adına Qaracalar kənd tam orta məktəbi
  Qaracalar kəndi

 • Ə.Şüküroğlu adına Varxan kənd tam orta məktəbi
  Varxan kəndi

 • İ.Əliyev adına Hacıqasımlı kənd tam orta məktəbi
  Hacıqasımlı kəndi

 • V.Əzimov adına Qıraqlı kənd tam orta məktəbi
  Qıraqlı kəndi

 • Əhmədbəyli kənd tam orta məktəbi
  Əhmədbəyli kəndi

 • A.Bayramov adına Məmmədabad kənd tam orta məktəbi
  Məmmədabad kəndi

 • M.Mirzəliyeva adına Sarıcalar kənd tam orta məktəbi
  Sarıcalar kəndi

 • İ.Ağayev adına Nabatkənd kənd tam orta məktəbi
  Nabatkənd kəndi

 • T.İsmayılov adına Mircəlal kənd tam orta məktəbi
  Mircəlal kəndi

 • Azadkənd kənd tam orta məktəbi
  Azadkənd kəndi

 • Nəsimikənd kənd tam orta məktəbi
  Nəsimikənd kəndi

 • Yeni Novruzlu kənd tam orta məktəbi
  Yeni Novruzlu kəndi

 • Ş.Nəzərov adına Potubəyli kənd ümumi orta məktəbi
  Potubəyli kəndi

 • Seyidlər kənd ümumi orta məktəbi
  Seyidlər kəndi

 • V.Zeynalov adına Dəllər kənd ümumi orta məktəbi
  Dəllər kəndi

 • A.Mustafayev adına Qıraqlı kənd ümumi orta məktəbi
  Qıraqlı kəndi

 • C.Sadıqov adına Qara Nuru kənd ümumi orta məktəbi
  Qara Nuru kəndi

 • V.Zərbəliyev adına Əliabad kənd ümumi orta məktəbi
  Əliabad kəndi

 • Ə.Quliyev adına Genişkənd kənd ümumi orta məktəbi
  Genişkənd kəndi

 • M.Hüseynov adına Şirinbəyli kənd ibtidai məktəbi
  Şirinbəyli kəndi

 • Mircəlal kənd ibtidai məktəbi
  Mircəlal kəndi