Kənd təsərrüfatı

Azərbaycanda ilk dəfə: Saatlıda intensiv əncir bağı salınır

Azərbaycanda ilk dəfə: Saatlıda intensiv əncir bağı salınır

Ölkə ərazisində ilk dəfə olaraq intensiv əncir bağı salınır. Saatlı rayonu ərazisində yerləşən bağda ağacların yetişdirilməsi və formaya salınması da yeni metodla aparılacaq.

İlk və yeni olan intensiv əncir bağı Saatlı rayonunun Qaralar kəndində salınır.

Bağda əkinə hazırlıq aparılaraq, aqrotexniki qaydaya uyğun şum, mala işləri görülüb və torpağa gübrə verilib. Daha sonra ağacların əkilməsinə başlanılıb. Aqronom Murtal Yurtal bildirir ki, “bağ intensiv əkinçilik olduğu üçün ağaclar tirə üsulu ilə əkilir. Məqsəd isə gələcəkdə ağacları həm qrunt sularından qorumaq, eyni zamanda, onların suya olan tələbatını nizamlaya bilməkdir. Türkiyə təcrübəsindən istifadə olunan bağda əncir ağacları ənənəvi üsuldan fərqli əkilir və fərqli formada yetişdiriləcək. Burada iki bitki arasında məsafə üç metr olacaq və gövdə 3 metrə qədər uzanacaq. Hər 40 santimetrdən bir sol və sağ tərəfdə cərgənin bar budaqları olacaq. Ağacların ilk ilində gövdə və bar budaqları formalaşdırılacaq ki, bu da öz növbəsində gələcəkdə məhsul tədarükünün rahat aparılmasına şərait yaradacaq. Yeddi hektar ərazini əhatə edən bağ Türkiyədən gətirilən “Bursa siyahı” adı ilə tanınan tinglərdən ibarət olacaq. Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən sort xarici bazar üçün də çox münasib sayılır. Hazırda əkilən fidanlar bir yaşındadır. İki yaşından etibarən məhsul verməyə başlayacaq. Bar budaqlarında hər yarpaq qoltuğundan təxmini 80-100 qram ağırlığında “Bursa siyahı” sortu olan əncir toplanılacaq. Hər hektardan 40 ton civarında məhsul götürmək mümkün olacaq. Sonrakı illərdə isə ağacların məhsuldarlığı daha da çoxalacaq”.

Təsərrüfat sahibi Həbib Əhmədov bildirir ki, ərazidə əncir ağacları ilə yanaşı, digər meyvə ağacları da əkiləcək. Ümumilikdə 20 hektar ərazini əhatə edən bağda bir neçə növ ağac olmaqla 17 min meyvə tinginin əkilməsi planlaşdırılır. Bağın digər bir hissəsini iki ayrı sortdan ibarət olan nektarin təşkil edəcək. Bunlar “Yastı” və “Tüksüz” sortlardır ki, məhsuldarlığı ilə seçilir. Bağın üçüncü hissəsində isə ərik ağacları əkiləcək. Ərik ağacları da həm yerli, həm də xarici sortlardan ibarətdir. Bunlardan biri “Ordubad” sortu, digəri isə “Türkiyə” sortudur.