Kənd təsərrüfatı

Saatlıda intensiv heyva bağında dərmanlama işləri görülür

Saatlıda intensiv heyva bağında dərmanlama işləri görülür

Saatlıda Türkiyədən gətirilən “Eşmə” heyva növü yetişdirilir. Hazırda bağda dərmanlama işləri görülür. 2020-ci ildə salınan bağdan cari ildə məhsul götürülməsi planlaşdırılır.

Saatlıda yaz-tarla işlərinə uyğun olaraq əkin sahələrində, həmçinin bağlarda becərmə və qulluq işləri aparılır. Rayonda ilk dəfə olaraq Türkiyədən gəlmə tinglər hesabına salınan intensiv heyva bağında da ağacların dərmanlanması davam edir. Rayonun Qaralar kəndi ərazisində yerləşən bağ 27 hektar ərazini əhatə edir.

Təsərrüfat sahibi Həbib Əhmədov bildirib ki, intensiv bağın salınması üçün əvvəlcə torpaqdan analizlər götürülüb. Bağda tirə üsulu ilə 54 min ting əkilib. Tirə üsulu ilə əkiləndə ağac kökləri qrunt sularından yuxarıda qalır. Həmçinin tinglərin suvarılması üçün damlama suvarma sistemi qurulub. Bağda Türkiyə sortu olan “Eşmə” adlı heyva yetişdirilir. Burada mütəmadi olaraq aqro-kimyəvi qulluq işləri aparılır. Ziyanvericilərə qarşı, həmçinin sağlam məhsul əldə etmək üçün yemləmə gübrələrindən istifadə edilir. Eyni zamanda, bağda budama işləri də görülür. Ağacların üzərində olan artıq budaqları götürülərək seyrəltmə aparılır. Hazırda ağaclar texnika vasitəsi ilə dərmanlanır.

İlk məhsul ilində hər ağacdan 5-8 kiloqram məhsul götürülməsi planlaşdırılır ki, bu da ümumilikdə 250 tona yaxın məhsul deməkdir. Növbəti ildə isə ağacların barvermə qabiliyyəti artdığı üçün 400 ton və daha çox məhsul yığılması nəzərdə tutulur.

Təsərrüfat sahibi qeyd edib ki, dövlət tərəfindən bağçılığa olan xüsusi diqqət bu sahəyə marağı daha da artırır. Dövlət tərəfindən hər hektara 850 manat subsidiya verilir. Bu vəsaitə lazımi gübrələr alınır və bağda becərmə, dərmanlama, qulluq işləri görülür.

Bağın salınması həm də əlavə iş yerlərinin açılmasına imkan yaradıb. Hazırda bağda 50 işçi daimi olaraq çalışır. Mövsümü işlərlə əlaqədar isə əlavə işçilər də cəlb olunur.